Semester 2

Kursus ini merangkumi reka bentuk projek dengan menggunakan lukisan berbantu komputer yang terdiri dari aplikasi lukisan 2D dan aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid). Pelajar juga perlu menguasai kemahiran perancangan projek dan proses pembangunan lukisan.