Semester 3 PISMP Ambilan Jun 2014

Kursus ini merangkumi keselamatan bengkel elektrik dan elektronik, jenis-jenis litar,pendawaian, komponen dan aplikasi komponen elektronik, Digital  dan robotik.  Pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam melakukan uji kaji litar arus terus, melakukan pendawaian elektrik domestik serta motor elektrik Arus Terus dan ulang alik, membuat projek elektronik. Kursus ini juga memberikan penekanan terhadap asas elektronik berdigit, robotik serta membina robot aras teknologi rendah.