SEMESTER 1

Kursus ini merangkumi proses perkembangan  kanak-kanak dari sudut fitrah  kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktor-faktor yang mempengaruhi  perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.